21 czerwca 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Coraz mniej Amerykanów deklaruje członkostwo w związku wyznaniowym. Zmiany zaczęły się w obecnym tysiącleciu