30 lipca 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Czas na sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Skutki procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach budżetowych i w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, do których sporządzania zobowiązane są jednostki sektora finansów publicznych. Zbliża się teraz czas, kiedy będą one sporządzały m.in. sprawozdania dotyczące operacji finansowych.
Skutki procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach budżetowych i w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, do których sporządzania zobowiązane są jednostki sektora finansów publicznych. Zbliża się teraz czas, kiedy będą one sporządzały m.in. sprawozdania dotyczące operacji finansowych.GazetaPrawna.pl – biznes, podatki, prawo, finanse, wiadomości, praca