25 lutego 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Ile wynosi okres wypowiedzenia, gdy w umowie o pracę brak takiego zapisu

Okres wypowiedzenia jest uregulowany ustawowo, co do zasady nie ma więc potrzeby, by określać go w umowie o pracę. Czas jego trwania zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.
Okres wypowiedzenia jest uregulowany ustawowo, co do zasady nie ma więc potrzeby, by określać go w umowie o pracę. Czas jego trwania zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.Kadry i płace