15 maja 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Jak obliczyć zasiłek chorobowy pracownika delegowanego do pracy za granicą

Pracownik został zatrudniony od 1 września 2020 r. W okresie od 1 do 16 września pracował w Polsce, a od 17 września br. został oddelegowany do pracy do Niemiec. Od 28 września do 1 października był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres zwolnienia (chorobowe przysługuje od pierwszego dnia niezdolności)? Czy wynagrodzenie za pracę w Polsce i w Niemczech trzeba sumować i uzupełniać do pełnego miesiąca? Ponadto wykonując obowiązki w Polsce, pracownik miał jeden dzień usprawiedliwionej niepłatnej nieobecności. Wynagrodzenie polskie wyniosło 2000,24 zł, a za pracę za granicą 730 euro. Obie pensje są płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Od 26 września pracownik jest w Polsce.

Pracownik został zatrudniony od 1 września 2020 r. W okresie od 1 do 16 września pracował w Polsce, a od 17 września br. został oddelegowany do pracy do Niemiec. Od 28 września do 1 października był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres zwolnienia (chorobowe przysługuje od pierwszego dnia niezdolności)? Czy wynagrodzenie za pracę w Polsce i w Niemczech trzeba sumować i uzupełniać do pełnego miesiąca? Ponadto wykonując obowiązki w Polsce, pracownik miał jeden dzień usprawiedliwionej niepłatnej nieobecności. Wynagrodzenie polskie wyniosło 2000,24 zł, a za pracę za granicą 730 euro. Obie pensje są płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Od 26 września pracownik jest w Polsce.Z ostatniej chwili