3 marca 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Kiedy uznać podmioty za powiązane? Po kolejnej odpowiedzi MF wciąż nie wiadomo

Odpowiedzi udzielane przez resort finansów wprawdzie nie stanowią ani interpretacji ogólnej, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej, niemniej jednak zwierają cenne wskazówki dla podatników. Ważne jest jednak, by udzielane kolejno odpowiedzi były względem siebie spójne, a niestety tak nie jest w przypadku ministerialnej obrony przepisów dotyczących posługiwania się kodem „TP” dla potrzeb JPK_VAT.
Odpowiedzi udzielane przez resort finansów wprawdzie nie stanowią ani interpretacji ogólnej, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej, niemniej jednak zwierają cenne wskazówki dla podatników. Ważne jest jednak, by udzielane kolejno odpowiedzi były względem siebie spójne, a niestety tak nie jest w przypadku ministerialnej obrony przepisów dotyczących posługiwania się kodem „TP” dla potrzeb JPK_VAT.Podatki i księgowość