22 września 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Nawet 50 tys. zł kary za poszukiwanie skarbów na cmentarzu

Mniej formalizmu w procedurach przeprowadzanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich wymogów merytorycznych, które umożliwiają pełną ochronę zabytków. To jedna z najistotniejszych zmian, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Pracuje nad nim Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Mniej formalizmu w procedurach przeprowadzanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich wymogów merytorycznych, które umożliwiają pełną ochronę zabytków. To jedna z najistotniejszych zmian, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Pracuje nad nim Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.GazetaPrawna.pl – biznes, podatki, prawo, finanse, wiadomości, praca