21 września 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Sąd popełnił błędy w wyroku. RPO składa kasację w sprawie przedsiębiorcy

Mężczyznę skazano na dwa lata ograniczenia wolności, choć maksymalna kara wynosiła rok, wymierzono mu też grzywnę i zobowiązano do naprawienia szkody, a w tym przypadku było to niedopuszczalne – wskazał RPO składając w sprawie kasację. Chce uchylenia wyroku i umorzenia z powodu przedawnienia.

Mężczyznę skazano na dwa lata ograniczenia wolności, choć maksymalna kara wynosiła rok, wymierzono mu też grzywnę i zobowiązano do naprawienia szkody, a w tym przypadku było to niedopuszczalne – wskazał RPO składając w sprawie kasację. Chce uchylenia wyroku i umorzenia z powodu przedawnienia.Polskawydarzenia.interia.pl