5 sierpnia 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Samozatrudnieni z zakładowymi pożyczkami oraz pomocą

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w firmach będą mogli tworzyć nie tylko ich pracownicy, lecz także np. zleceniobiorcy i zarobkujący na własny rachunek
Kasy zapomogowo-pożyczkowe w firmach będą mogli tworzyć nie tylko ich pracownicy, lecz także np. zleceniobiorcy i zarobkujący na własny rachunekKadry i płace