29 lipca 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Seniorzy w krzywym zwierciadle [OPINIA]

Do najczęściej pojawiających się stereotypów należy przekonanie, że starsi pracownicy są mniej zmotywowani, mniej chętni do udziału w szkoleniach, dodatkowych kursach, mniej zdrowi, a co za tym idzie będą częściej przebywać na zwolnieniu niż młodsi pracownicy, są niechętni do zmian, nieprzystający do dynamicznego środowiska pracy, stawiający wyżej życie rodzinne niż zawodowe.
Do najczęściej pojawiających się stereotypów należy przekonanie, że starsi pracownicy są mniej zmotywowani, mniej chętni do udziału w szkoleniach, dodatkowych kursach, mniej zdrowi, a co za tym idzie będą częściej przebywać na zwolnieniu niż młodsi pracownicy, są niechętni do zmian, nieprzystający do dynamicznego środowiska pracy, stawiający wyżej życie rodzinne niż zawodowe.Kadry i płace