1 sierpnia 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

TSUE orzekł w sprawie umów kredytowych denominowanych w walucie obcej

TSUE orzekł w sprawie umów kredytowych denominowanych w walucie obcejWobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku – orzekł TSUE.

Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku – orzekł TSUE.Finanse osobistebiznes.interia.pl