28 lutego 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

Zmiany w podatku akcyzowym od 2021 r.

Zmiany w podatku akcyzowym od 2021 r. W zakresie podatku akcyzowego w 2021 r. ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych. Na szczególną uwagę zasługują zmiany przedstawione poniżej.

W zakresie podatku akcyzowego w 2021 r. ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych. Na szczególną uwagę zasługują zmiany przedstawione poniżej.Podatkibiznes.interia.pl