6 sierpnia 2021

Centrum Miasta

Sami tworzymy internet

ZUS może, ale nie musi zmienić przedmiotu hipoteki na wniosek dłużnika

Prowadzę działalność gospodarczą, mam przy tym duże zaległości składkowe, lecz obecnie spłacam układ ratalny. ZUS ustanowił w 2020 r. hipotekę przymusową na mojej nieruchomości (działce), która stanowi przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej. Chciałbym jednak przeprowadzić na działce inwestycję, do której potrzebuję kredytu. W związku z tym chcę się zwrócić do organu o ustanowienie hipoteki na moim mieszkaniu. Czy taka zmiana jest możliwa?
Prowadzę działalność gospodarczą, mam przy tym duże zaległości składkowe, lecz obecnie spłacam układ ratalny. ZUS ustanowił w 2020 r. hipotekę przymusową na mojej nieruchomości (działce), która stanowi przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej. Chciałbym jednak przeprowadzić na działce inwestycję, do której potrzebuję kredytu. W związku z tym chcę się zwrócić do organu o ustanowienie hipoteki na moim mieszkaniu. Czy taka zmiana jest możliwa?Kadry i płace